Przełącz na nowy wygląd strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celu utrzymania Twojej sesji oraz do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin na stronie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w dowolnym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj cookies | Zamknij
Dziś jest: 23 lipca 2018
pl de

Aktualności

O g ł o s z e n i e

Na podstawie § 79 Statutu Gminy Czerwieńsk
dnia 18. 03. 2018 r. o godz. 18.00

w WDK w Laskach odbędzie się spotkanie z radnym okręgu wyborczego Laski.

Zapraszam na spotkanie wyborców zainteresowanych sprawami Gminy i jej mieszkańców a także osoby które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.

Radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Henryk Łapkowski

Mieszkańcy Lasek wybrali następujących członków Rady Sołeckiej:

1. Grzegorza Zawiszę

2. Adama Kruka

3. Grzegorza Rychłego

4. Adama Żukla

5. Piotra Madeja

Gratulujemy i życzymy owocnej pracy dla całej Rady Sołeckiej!

Dla wszystkich zainteresowanych m.in. zadaniami sołectwa zapraszamy do lektury statutu sołectw z dnia 25.04.2012r.

http://www.bip.czerwiensk.pl/system/obj/4116_statut_dla_wszystkich_solectw_do_U_NAS_z_2012_r..pdf


Życzymy Państwu pełnych ciepła, spokoju i radości świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności i sukcesów w 2018 roku.

Dnia 15.12.2017 odbyło się w Laskach zebranie wyborcze w celu wyboru sołtysa wsi Laski. Na zebraniu obecni byli m.in. Burmistrz Miasta i Gmniny oraz Przewodniczący Rady Miejskiej. Wyborcy jednogłośnie wybrali na sołtysa Pana Adama Majchrzaka.
Gratuluję i życzę powodzenia!

Radny
Henryk Łapkowski

Odsłonięcie fundamentów pałacu w parku.

W kwietniowej gazetce "U Nas" przedstawiony został wywiad z Burmistrzem Piotrem Iwanusem, którego tematem były plany związane z parkiem w Laskach.

http://www.bip.czerwiensk.pl/system/obj/6317_UNas_297_internet.pdf


...Andrzej Sibilski: Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na realizację dużego projektu,związanego z zagospodarowaniem zabytkowego parku dworskiego w Laskach. Kto będzie ten projekt realizował i czego możemy się spodziewać po jego zakończeniu?

Piotr Iwanus: To rzeczywiście dość duże przedsięwzięcie – wystarczy powiedzieć, że koszt tej inwestycji to ponad 2,5 mln złotych. W wyniku procedury przetargowej realizację zadania powierzyliśmy firmie Garte Sp.z o.o-
.S.K. ze Swarzędza, a termin realizacji został wyznaczony na 30 maja 2018 roku. Co w ramach tej inwestycji zamierzamy konkretnie zrealizować?
Park w Laskach, który obejmuje teren 6,6 ha ma charakter zabytkowy i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 55 (obiekt kat. VIII). Założony został ok. 1700 r. przez rodzinę Rothenburg, jako park przylegający do pałacu, park w Nietkowie oraz Arboretum niedaleko Lasek, nad starorzeczem Odry. Gmina Czerwieńsk, w związku z tym zasobem realizuje projekt transgraniczny „Szlakiem Rothenburgów”, w ramach którego odrestaurowane zostaną miejsca historyczno- zabytkowe Rothenburgów.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu, zapewniające lepszą ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
W ramach inwestycji przewiduje się roboty rozbiórkowe, w tym usunięcie napowietrznej linii niskiego napięcia, usunięcie niektórych elementów małej architektury, budowę ciągów komunikacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, w tym wodnej, rozstawienie małej architektury oraz zagospodarowanie zielenią (przewiduje się adaptację większości drzew rosnących na terenie parku), odtworzenie labiryntu w północnej części parku, wykonanie pola do gry w bule o nawierzchni mineralnej w centralnej części parku, wykonanie symbolicznego pola do gry w krykieta w części centralnej parku oraz roboty polegające na wykonaniu faszynowania celem umocnienia brzegów zbiornika wodnego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wywiezienie ziemi z wykopów oraz roboty archeologiczne, w tym wykonanie konserwacji dwóch filarów zabytkowej bramy przy głównym wejściu oraz badań archeologicznych szeroko płaszczyznowych polegających na odsłonięciu całego założenia pałacowego. W ramach prac konserwatorskich przewiduje się oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków formy architektonicznej oraz pomalowanie na biało. Zgodnie z dokumentacją projektową roboty będą obejmowały wykonanie m.in. : robót rozbiórkowych (energetycznej sieci napowietrznej, ławek i koszy na śmieci), budowę odcinka sieci zasilania energetycznego i budowa punktów oświetlenia drogowego i najazdowego, budowę odcinka sieci wodociągowej, nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki, konserwację istniejących drzewostanów, montaż wyposażenia parku (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery), wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżem z listwy stalowej na ławach fundamentowych, roboty archeologiczno-konserwatorskie zabytków, wykonanie mostka nad ciekiem melioracyjnym i faszynowanie brzegów
zbiornika wodnego, budowę trejaży stalowych na fundamentach betonowych. Roboty archeologiczne i konserwatorskie oraz odtworzeniowe będą wykonywane pod nadzorem konserwatorskim.
Po zakończeniu tej inwestycji Laski staną się kolejnym, ciekawym turystycznie miejscem na mapie naszej gminy. A kiedy skojarzymy to również z drugą inwestycją – budową ścieżki rowerowej z Zielonej Góry do Nietkowa, a także przystanią czy zabytkowymi bunkrami nad Odrą, czerwieńskim akwenem i bazą sportową, to wszystko zaczyna tworzyć komplementarną, coraz atrakcyjniejszą ofertę turystyczną i jednocześnie dająca szansę na rozwój naszej gminy.


Fotografia Zielona Gora, Fotograf Natalia Czarnecka Strona internetowa wsi Laski. Laski Odrzańskie