Przełącz na nowy wygląd strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celu utrzymania Twojej sesji oraz do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin na stronie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w dowolnym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj cookies | Zamknij
Dziś jest: 23 lipca 2018
pl de

Aktualności

Strach przed wielką wodą... Po 14-latach oczekiwania pojawiła się zaskakująco dobra wiadomość!
Potwierdza ją Janusz Karpacz, szef inwestycji w LZMiUW. - W kwietniu-maju powinien się odbyć przetarg na wykonanie robót - mówi. Prace obejmą naprawę wału na Zimnym Potoku od wsi do przecięcia z linią kolejową, a także uzupełnienia tymczasowych obwałowań od strony Ciemnic. Jest przy tym zgoda na wycięcie do 1.200 drzew. Oczywiście po ekspertyzie dendrologicznej!
- Co nie znaczy, że tyle drzew zostanie wyciętych - przekazuje J. Karpacz. - Po prostu żeby na wały mógł wejść ciężki sprzęt do prac ziemnych, musi mieć miejsce. Być może wytniemy tylko połowę tego albo jedną trzecią drzewostanu.
Wartość szacunkowa inwestycji - 14 mln zł!

Czytaj cały artykuł na stronie GL: http://www.gazetalubuska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120308/POWIAT16/120309754

Może ten stan wkrótce się zmieni.
06.03.2012 - Zapraszamy do udziału w Zebraniu Mieszkańców Lasek


12.02.2012 - Sprawa odpłatności za włączenie się do kanalizacji nadal pozostawia wiele pytań wśród mieszkańców gminy. Poniżej przedstawiamy głos radnego z Nietkowic w sprawie kontrowersyjnych opłat.


"Gminna (Aglomeracja Czerwieńsk) podstawa prawna pobierania opłat."
Jako mieszkaniec gminy Czerwieńsk zainteresowany jestem wszelkimi inwestycjami w Naszej Gminie. Od pewnego czasu śledzę budowę kanalizacji w tzw. Aglomeracji Czerwieńsk, mając nadzieję, że ta inwestycja dotrze również do tej części Naszej Gminy, która z tej Aglomeracji została wykluczona. Nie przyjmuję tłumaczenia, że My jesteśmy po północnej stronie Odry (względem tejże Aglomeracji)- My po prostu znajdujemy się tylko na prawym brzegu rzeki, jakich na świecie są tysiące!
To nieudolność urzędników, typu wójtowie, starostowie i inni marszałkowie powoduje, iż nie potrafią rozwiązać problemu, który jest do rozwiązania w każdym innym w miarę cywilizowanym państwie.

U Nas (nomen omen jak ta gminna propaganda rodem z PRL-u) nie wystarczają podatki, czy Unijne wsparcie – U Nas obarcza się mieszkańców gminy dodatkowym haraczem = 1300 zł, to będziesz podłączony do SIECI, jak nie zapłacisz, to czekają Ciebie wydatki 2 lub 4 razy większe. Od pół roku próbuję uzyskać informację skąd wzięła się ta suma i mechanizmy jej pobierania, bo nie chciałbym, aby podobny los spotkał Wyłączonych z Aglomeracji – patrz protokół z VI sesji z 29 czerwca 2011: http://pomak.pl/aktualnosci.phb?id=548 , oraz interpelacje: z dnia 17.01.2012 wraz z odpowiedzią udzieloną przez Sekretarza Gminy.
Czy odpowiedzi te są wyczerpujące? Odpowiedź na interpelację jest napisana tak, jakby ktoś czytał pytanie bez zrozumienia...- przecież w tych cytowanych aktach prawnych nie ma nic na temat tych 1300pln! I tak wiele spraw toczy się w Naszej Gminie, powiecie, województwie, w Naszym Kraju..."


Marek Abramowicz, radny gminy Czerwieńsk- okręg Nietkowice.
Nietkowice 12 lutego 2012Wymuszone, czy dobrowolne wpłaty za przyłącza kanalizacyjne?
Od prawie dwóch lat w naszej gminie trwa proces przyłączania nieruchomości do kanalizacji publicznej.
Urząd Gminy Czerwieńsk już w marcu 2010 roku wskazał konto bankowe, na które zainteresowani mieszkańcy winni wpłacać „1300zł za przyłącze”.
Mieszkańcom Lasek i Nietkowa, którzy wpłacili zryczałtowaną kwotę na konto firmy POMAK, przedsiębiorstwo włączalo nieruchomość do przyłączy kanalizacyjnych, niezależnie od rzeczywistych kosztów przyłączenia. „Przyłącza kanalizacyjne” zostały wybudowane za fundusze gminne przy udziale Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
POMAK jest jedyną firmą, która dokonuje włączeń do istniejących instalacji, chociaż część prac zleca również innym przedsiebiorstwom.

Ponad wszelką wątpliwość nie ma podstaw prawnych do pobierania opłat za „przyłącza kanalizacyjne”. Wszelkie źródła, przede wszystkim orzecznictwo sądów polskich i decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzkazują jednoznacznie, że ani firma POMAK ani Urząd Gminy nie powinni pobierać opłat za „przyłącza kanalizacyjne”.
W okresie od stycznia 1999 roku do stycznia 2011 roku na żadnym Zebraniu Wiejskim nie była rozpatrywana kwestia zgody mieszkańców Lasek na opłatę za kanalizację.
Prawo budowlane nie reguluje też spraw włączania instalacji do studzienek przyłączeniowych.
Zarówno gminne regulaminy jak i taryfy opłat zatwierdzone przez Radę Miejską nie dają podstaw do pobierania opłat za włączenie instalacji do przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto i przede wszystkim każdy mieszkaniec gminy ma prawo zadecydować kto dokona włączenia jego instalacji do studzienki przyłączeniowej. W takim przypadku obowiązkiem POMAK'u byłoby udostępnienie przyłącza bez dodatkowych nieuzasadnionych opłat.

Mieszkańcy gminy zwracali i zwracają się do firmy POMAK o określenie warunków jakie należy spełnić, aby włączyć własną instalację kanalizacyjną do studzienek przyłączeniowych znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. Dnia 21 września 2011r. odbyło się w Laskach Zebranie Wiejskie, na którym obecny prezes POMAKu, Pan Tomasz Frąckowiak, odpowiadając na pytania mieszkańców, potwierdził stosowanie przez firmę praktyki nie wydawania warunków na włączanie się do kanalizacji. Wyłącznie Pomak może wykonywać włączeń do studzienek.
Wobec takiego stanowiska wielu mieszkanców wpłacało na konto bankowe kwotę 1300 zł.
Mieszkańcy, od których firma Pomak pobrała zryczałtowaną opłatę mają prawo do żądania zwrotu kwoty w całości lub jej części - w zależności od rzeczywistych kosztów wykonania włączenia instalacji do istniejącej studzienki.

Bezpłatnych porad prawnych udziela powiatowy rzecznik konsumenta http://bip.powiat-zielonogorski.pl/?c=470/
W podobnych sprawach opublikowane zostały decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poniżej jeden z przykładów wyjaśniających wiele kwestii.
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10964/

Henryk Łapkowski

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość
by sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość,
życzy zespół strony www.laskiodrzanskie.pl


FUNDUSZ SOŁECKI na 2012 rok - 20.712 PLN dla Lasek!


Do mieszkańców Lasek będzie należeć decyzja, na jaki cel powyższa kwota zostanie przeznaczona.
Przeznaczenie funduszu może być różnorakie:
imprezy, wyjazdy transgraniczne lub też dalsze zagospodarowanie wsi, budowa chodników, budowa bezpiecznych tras rowerowych, np. do szkół, do kościoła, na zakupy itp.
Przedstawiając odpowiedni projekt zawsze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł niż wyłącznie budżet gminy, np. z Unii Europejskiej. Wówczas kwota z funduszu sołeckiego ma szansę być powiększona.
Jaka perspektywa czeka naszą miejscowość?

Zadaniem sołtysa jest realizowanie każdego zadania zatwierdzonego przez mieszkańców Lasek na decydującym zebraniu.
ZAPRASZAMY dnia 21.09.2011 do WDK Laski!


03.09.2011 - Fundusz sołecki

Obok przedszkola w Laskach pojawił sie nowy sprzęt służący przedszkolnym dzieciom do zabawy.
Jest to realizacja jednego z zadań określonych i zatwierdzonych uchwałą zebrania mieszkańców sołectwa Laski z września 2010 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, która reguluje tematykę dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi w budżecie gminy do wyłącznej dyspozycji sołectw. Fundusz sołecki to środki finansowe dla danego sołectwa na wykonanie zadań określonych i zatwierdzonych uchwałą zebrania mieszkańców danego sołectwa.

Jeszcze w 2009 roku Rada Miejska w Czerwieńsku nie zdecydowała sie zatwierdzić "funduszu sołeckiego", dopiero rok później większość radnych Rady Miejskiej uznała za zasadne wprowadzenie w życie funduszu sołeckiego.

Na zebraniu w WDK we wrześniu 2010 roku mieszkańcy Lasek podjęli uchwałę o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17.288 PLN. Sołectwo Laski otrzymało na rok 2011 do dyspozycji kwotę kilkakrotnie większą niż w ostatnich kilkunastu latach.
W uchwale z września 2010 określono trzy zadania:

1. Zagospodarowanie pobocza drogi (na przeciw transformatora, skrzyżowanie w kierunku stacji PKP) z nasadzeniem roślin ozdobnych i montażem figury ogrodowej zasilanej wodą z sieci grawitacyjnej istniejących fontann. (Zawory przyłączeniowe istnieją od 2005 roku.)
Na zebraniu wiejskim przedstawiono i omówiono przykładowe figury ogrodowe:
www.stor.pl/zobacz/920

Koszt zadania: 1.650 PLN.

2. Nasadzenie drzew ozdobnych na działce 530 w Laskach (aleja przy nowym chodniku - obok świerków).
Przykładowe drzewa jarząba szwedzkiego, głogu lub podobnych nie wymagających cięcia zostały przedstawione, omówione i zatwierdzone przez uczestników zebrania.
http://catalpa.fm.interia.pl/sorbus_intermedia.jpg
http://rosliny.wymarzonyogrod.pl/baza-roslin/drzewa-lisciaste/galeria,7_212/64859/

Koszt zadania: 1.500 PLN.

3. Doposażenie placu zabaw obok przedszkola, zamontowanie urządzenia linowego wraz z dostarczeniem i montażem przez producenta. Na zebraniu wiejskim przedstawione zostały oferty typu:
http://www.huck.pl/12,211,katalog,dla_najmlodszych__produkty.html

Koszt zadania: 14.138 PLN PLN.

Propozycje i oferty powyższych inwestycji zostały przyjęte przez zebranych mieszkanców bez uwag oraz zaprotokołowane.
O stanie realizacji i wykonaniu zaplanowanych zadań dowiemy się zapewne podczas najbliższego zebraniu wiejskiego.

11.08.2011- Zapraszamy na Dożynki Gminne!

Koncerty zespołów śpiewaczych, pokazy taneczne, zawody sportowe, smaczne jadło, to zaledwie część atrakcji jakie przygotował Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku w ramach corocznych Dożynek Gminnych, które w roku bieżącym odbędą się we wsi Wysokie
27 sierpnia br., o godzinie 13:00 mszą świętą polową, na boisku sportowym rozpoczną się obchody dożynkowe. Następnie odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy, burmistrza Czerwieńska, Piotra Iwanusa. Rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejszą posesję.
Tradycyjnie już, po raz dwunasty, rozegrany zostanie Turniej Gmin Partnerskich, w którym drużyny poszczególnych sołectw zmagać sie będą w różnych, zabawnych konkurencjach; m.in.: "malowanie" sołtysa, rzut ziemniakiem do wiadra, ringiem do celu, kapustą w tarczę. Drużyny będą musiały również zareklamować swoją wieś wierszem lub piosenką, a także stworzyć kukłę dożynkową z dostarczonych przez organizatora materiałów.
Po zmaganiach sportowych - prawdziwa uczta muzyczna - zespół REDLIN - perfekcyjny muzycznie, istny gejzer energii, porywający żywiołową muzyką folkową z różnych zakątków świata. Po tym koncercie z pewnością nie zechcecie Państwo zakończyć zabawy i dlatego zagra dla państwa jeszcze rodzimy zespół Power 64 oraz DJ Rycho

Serdecznie zapraszamy!!!


06.08.2011- Nowe zdjęcie
W lewym górnym roku zdjęcia znajduje się gospoda. Do kogo obecnie należy ten budynek...?

Fotografia Zielona Gora, Fotograf Natalia Czarnecka Strona internetowa wsi Laski. Laski Odrzańskie