Przełącz na nowy wygląd strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celu utrzymania Twojej sesji oraz do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin na stronie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w dowolnym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj cookies | Zamknij
Dziś jest: 23 lipca 2018
pl de

Aktualności

31.07.2011 - 40 dni minęły...

...od wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na wałach Zimnego Potoku w Laskach i ich milczenia w kwestii zaniedbanych wałów, więc podsumujmy krótko dotychczasowe poczynania odpowiedzialnych władz.

Sprawa wałów rozpoznawana jest od ponad 10-ciu lat. Pierwsza reakcja urzędu na prośby i skargi zaowocowała w roku 2008 realizacją I. etapu odbudowy kanału Zimny Potok na odcinku od Odry do Lasek.
W roku 2009 po otrzymaniu od WZMiUW w Zielonej Górze informacji o zmianie priorytetów w finansowaniu i przeznaczeniu ok 10 mln zł. na budowę zbiornika przeciwpowodziowego (rekreacyjnego) w Czerwieńsku oraz informacji o braku pieniędzy na odbudowę wału w Laskach, zwróciłem się z prośbą o interwencję do Wojewody, Premiera RP oraz do parlamentarzystów zielonogórskich.
Marszałek Józef Zych osobiście przyjmując zebraną dokumentację w tej sprawie wyraził swoje oburzenie i zapewnił, że się kwestią zajmie i udzieli mieszkańcom rzeczowej odpowiedzi. Niestety sprawę przemilczał.
Kancelaria premiera RP Donalda Tuska przekazała sprawę do załatwienia pełnomocnikowi Rządu ds. powodzi, który z kolei odpowiedział potwierdzając decyzje szczeblu regionalnego.

Wyjątkiem pozostał poseł Jerzy Materna, który od 2006 roku wspiera nasze dążenia poprzez medialne nagłaśnianie braku celowości i rzetelności działań władz regionalnych w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Laskach.

W zasadzie błędem było oczekiwać innego stanowiska od tych osób, które wcześniej podjęły decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na zbiornik rekreacyjny, a nie na odbudowę wału przeciwpowodziowego.
Pozostaje zadać sobie i innym pytanie: co dalej?
Henryk Łapkowski


30.06.2011- Spotkanie na wale przeciwpowodziowym
Dnia 20 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie stanu wału przeciwpowodziowego na kanale Zimny Potok. W spotkaniu w Laskach, którego inicjatorem był poseł RP Jerzy Materna, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, na czele z vice-marszałkiem województwa Lubuskiego, Stanisławem Tomczyszynem. Poseł Jerzy Materna już od wielu lat jest zaangażowany w sprawę odbudowy wału na kanale zabezpieczającego dolinę Lasek przed wodą z "polderu zalewowego Połupin".
Bez wątpienia istnieje konieczność odbudowy wału na całym odcinku.
Na spotkaniu w Laskach poseł Jerzy Materna otrzymał od przedstawicieli urzędu ustne zapewnienie, że w przeciągu kilku dni uzyska pisemną informację o planowanych pracach na wale kanału Zimny Potok.

Wielokrotnie słyszeliśmy już litanię nieprzekonywujących powodów braku pieniędzy na odbudowę wału.
Pozytywna decyzja w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Czerwieńsku już dawno zapadła (patrz poniżej wpis z 16-tego kwietnia 2011). Koszty budowy zbiornika w wysokości ok. 10 milionów PLN pokrył Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego, przydzielając tę kwotę Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Zbiornik retencyjny w Czerwieńsku nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w gminie Czerwieńsk i w przyszłości nie będzie miał żadnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Czerwieńsk (Laski, Nietków, Boryń, Dobrzęcin).Czekamy na odzew.
Henryk Łapkowski


16.06.2011- Szczegóły Nocy Świętojańskiej w Laskach:

24.05.2011 - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w kolejnym projekcie unijnym zatytułowanym "Transgraniczne Wiejskie Spotkania Partnerskie". Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Brandenburgia, Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr oraz budżetu państwa.

Projekt dotyczy organizacji imprez plenerowych w poszczególnych sołectwach gminy Czerwieńsk, które mają swoje partnerstwa w gminie Drebkau - na niższych szczeblach niż urzędowe, w związku z czym współpraca obejmuje swym zasięgiem coraz większą ilość osób, a tym samym powoduje nawiązywanie wciąż nowych kontaktów polsko – niemieckich.

Programy poszczególnych imprez plenerowych, to m.in. plenery malarskie, występy zespołów śpiewaczych i tanecznych, konkursy, turnieje sprawnościowe (tradycją stał się turniej "lekko - pół - śmieszny" rozgrywany pomiędzy zawodnikami z Polski i Niemiec).

Każda wioska, w której odbywają się będą imprezy ma jakieś swoje tradycje, legendy... Plenery plastyczne tematycznie nawiązywać mają właśnie do tych legend. I tak w Leśniowie tematyką nawiązujemy do twórczości Kornela Makuszyńskiego - patrona szkoły oraz symbolu Leśniowa, którym jest wiatrak. W Będowie zaprezentujemy legendy związane z Sobótką i nocą Kupały. W Płotach impreza nawiązuje do legendy mówiącej o spaleniu na stosie ostatniej czarownicy właśnie w tej miejscowości w XV wieku. W Laskach obchodzimy "Noc Świętojańską" wraz z konkursem na najpiękniejszy wianek świętojański. Wianki w trakcie imprezy "puszczane" są na wodę. W Nietkowie impreza zatytułowana jest "Biesiada Nietkowska", na której prezentujemy tradycje związane z obrzędem weselnym.

Terminy imprez plenerowych:

21 maja w Leśniowie Wielkim z partnerem z Jehserig, - boisko szkolne, godz. 16:00

28 maja w Będowie z partnerstwem: Nietkowice – Leuthen oraz Będów – Casel, - plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej, godz. 16:00

11 czerwca w Płotach z partnerem z Schorbus - teren świetlicy wiejskiej, godz. 16:00

18 czerwca w Laskach z partnerem z Kausche - park w Laskach, godz. 16:00 Dojazd autobusem z dworca PKS w Zielonej Górze

25 czerwca w Nietkowie z partnerem z Greifenhain - park w Nietkowie, godz. 16:00

Zapraszamy do Lasek ;)!

Informacja uzyskana z oficjalnej strony MGOK:
http://www.mgok.czerwiensk.pl/akualnosci_szczegoly.php?id=55118.04.2011 - Uzupełniając poniższą informację przesyłamy zdjęcia wału przeciwpowodziowego w Krośnie Odrzańskim, nadesłane przez anonimowego fotografa amatora z Krosna, które pomagają obudzić wyobraźnię...

16.04.2011 - Informacja Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 2011-04-08.
W Czerwieńsku powstaje zbiornik retencyjny, a wraz z nim powstanie plaża i łowisko.

Więcej: http://www.czerwiensk.pl/index.php?nav=1&page=1&l3=239

Faktem jest, że w Czerwieńsku obecnie budowane są dwa zbiorniki wodne. Pierwszy to modernizowany stary zbiornik wodny obok dawnego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych.
Drugi, nowy - znacznie większy zbiornik budowany jest w dolinie za basenem kąpielowym, po przeciwnej stronie ulicy Zielonogórskiej.
Od początku planowania budowy tego zbiornika miał on służyć mieszkańcom Czerwieńska do wypoczynku i rekreacji. Niemożliwe było pozyskanie funduszy na rekreację, więc w projekcie dokonano zmian w nazewnictwie, zmieniając pierwotne określenie na "zbiornik retencyjny pełniący funkcję przeciwpowodziową, przeciwpożarową i estetyczną".
Aby można było na tę inwestycję przeznaczyć fundusze WZMiUW (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) zmieniono i dopasowano dokumentację. Proces przygotowań do realizacji trwał około 10 lat.

Plany WZMiUW jeszcze w roku 2008 wskazywały jednoznacznie na II etap odbudowy kanału "Zimny Potok" z uwzględnieniem odbudowy wału przeciwpowodziowego na tym kanale. Do 2009 roku prace nie zostały rozpoczęte z powodu braku funduszy.

Wskutek usilnych zabiegań burmistrza Czerwieńska p. Piotra Iwanusa, Urząd Marszałkowski podjął decyzję o przeznaczeniu funduszy (około 10mln zł) dla WZMiUW na budowę zbiornika rekreacyjnego w Czerwieńsku pod nazwą "zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy". Burmistrz Czerwieńska również od wielu lat twierdzi, że wały na kanale Zimny Potok nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców Lasek. Nie przyjmuje lub nie chce przyjąć do wiadomości faktu o istnieniu sięgającego aż do Nietkowa "Polderu Zalewowego Połupin".

Przypominając znane już ustosunkowanie burmistrza Czerwieńska do sprawy wałów przedstawiamy w galerii zdjęć stan wałów przeciwpowodziowych na miesiąc kwiecień 2011, czyli 14 lat po powodzi w 1997 roku i rok po extremalnie wysokim stanie wody w maju 2010 roku.

W ostatnim czasie wiele słyszymy i czytamy o finansowaniu inwestycji przeciwpowodziowych w naszym województwie.

http://www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl/artykul/mamy-ponad-80-mln-zl-na-remont-walow-55451.html

Niestety nigdzie nie znajdujemy informacji o wnioskach, decyzjach czy chociażby prowadzonych rozmowach burmistrza Czerwieńska w sprawie przyznania funduszy na odbudowę wału na kanale Zimny Potok.
Czy to oznacza skazanie mieszkańców Lasek i Nietkowa na kolejne zalania powodziowe?
Komentarz i opinie pozostawiamy czytelnikom.


22.02.2011 - Autobusy PKS w kierunku Lasek jeszcze nie wyruszyły a pierwsze zmiany już się pojawiły.
Poniżej rozkład jazdy umieszczony na tablicy ogłoszeniowej w dniu 22.02.11.


19.02.2011 - Gość naszej strony pod pseudonimen Don Anonim przekazał cenną informację o aktualnym rozkładzie jazdy PKS-u na trasie Laski-Zielona Góra.
Dziękujemy i pozdrawiamy!

http://pks.zgora.pl/cms/data/images/page/pl_PL/1/1laskiulotka.pdf


18.02.2011 - Podczas zebrania wyborczego w Laskach w dniu 16-tego lutego mieszkańcy Lasek wybrali delegatów do reaktywowanej Gminnej Spółki Wodnej w Czerwieńsku.
Wybrani zostali: Jan Baran, Beata Domagała, Marzena Garbaciak, Eugeniusz Jadczak, Tadeusz Karwowski.

Działalność gminnych spółek wodnych opiera się na statucie.

Zgodnie z informacją, udzieloną przez burmistrza po przeprowadzonych wyborach, zadaniem delegatów będzie między innymi ustalenie stawek płatności obowiązkowych składek.


16.02.2011 - W dniu dzisiejszym w WDK Laski odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej wsi Laski. Sołtysem wybrana została Beata Domagała.

Nową radę sołecką tworzą: Elżbieta Bogdanowicz, Marzena Garbaciak, Eugeniusz Jadczak, Monika Malinowska oraz Urszula Zawisza-Chruściel.
Wybranym gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy społecznej!


04.02.2011 - Wybory sołtysa Lasek odbędą się 16 lutego 2011r. w WDK Laski.

20.01.2011 - Dzisiejsza informacja burmistrza Czerwieńska w sprawie likwidacji kursów autobusów MZK na linii Zielona Góra -Laski, Laski- Zielona Góra, jest decyzją nieodwołalną?!
Ostatnie autobusy PKS-u na tej trasie kursowały w latach `70- tych. Mieszkańcy Lasek wspominają jak wiele ich trudu kosztowało zabieganie o uruchomienie kursów MZK na tej trasie. W najbliższą sobotę, 22.01.2011 o godz 16:00 z inicjatywy burmistrza odbędzie się zebranie mieszkańców z burmistrzem w sprawie dokonanych zmian.

Pozostaje pytanie, quo vadis?4.1.2011 Laski bez sołtysa - 2-go stycznia br. w Laskach odbyło się Zebranie Wiejskie, na którym sołtys Henryk Łapkowski złożył sprawozdanie z działalności sołectwa w 2010 roku oraz rozliczenie finansowe. W głosowaniu mieszkańcy jednomyślnie i bez zastrzeżeń przyjęli przedstawione sprawozdanie. Sołtys poinformował również, że jego czteroletnia kadencja upływa z dniem 21 kwietnia 2011 roku, jednak wybory na sołtysa odbędą się przed upływem kadencji. Sołtys oświadczył rezygnację z dalszego pełnienia funkcji sołtysa wsi Laski. Henryk Łapkowski pełnił tę funkcję od 19 stycznia 1999 roku do dnia 2 stycznia 2011 roku. Rada Miejska w Czerwieńsku wkrótce ustali termin wyborów.

Fotografia Zielona Gora, Fotograf Natalia Czarnecka Strona internetowa wsi Laski. Laski Odrzańskie