Przełącz na nowy wygląd strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celu utrzymania Twojej sesji oraz do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin na stronie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w dowolnym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj cookies | Zamknij
Dziś jest: 26 września 2018
pl de

Aktualności


FUNDUSZ SOŁECKI na 2012 rok - 20.712 PLN dla Lasek!


Do mieszkańców Lasek będzie należeć decyzja, na jaki cel powyższa kwota zostanie przeznaczona.
Przeznaczenie funduszu może być różnorakie:
imprezy, wyjazdy transgraniczne lub też dalsze zagospodarowanie wsi, budowa chodników, budowa bezpiecznych tras rowerowych, np. do szkół, do kościoła, na zakupy itp.
Przedstawiając odpowiedni projekt zawsze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł niż wyłącznie budżet gminy, np. z Unii Europejskiej. Wówczas kwota z funduszu sołeckiego ma szansę być powiększona.
Jaka perspektywa czeka naszą miejscowość?

Zadaniem sołtysa jest realizowanie każdego zadania zatwierdzonego przez mieszkańców Lasek na decydującym zebraniu.
ZAPRASZAMY dnia 21.09.2011 do WDK Laski!


03.09.2011 - Fundusz sołecki

Obok przedszkola w Laskach pojawił sie nowy sprzęt służący przedszkolnym dzieciom do zabawy.
Jest to realizacja jednego z zadań określonych i zatwierdzonych uchwałą zebrania mieszkańców sołectwa Laski z września 2010 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, która reguluje tematykę dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi w budżecie gminy do wyłącznej dyspozycji sołectw. Fundusz sołecki to środki finansowe dla danego sołectwa na wykonanie zadań określonych i zatwierdzonych uchwałą zebrania mieszkańców danego sołectwa.

Jeszcze w 2009 roku Rada Miejska w Czerwieńsku nie zdecydowała sie zatwierdzić "funduszu sołeckiego", dopiero rok później większość radnych Rady Miejskiej uznała za zasadne wprowadzenie w życie funduszu sołeckiego.

Na zebraniu w WDK we wrześniu 2010 roku mieszkańcy Lasek podjęli uchwałę o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17.288 PLN. Sołectwo Laski otrzymało na rok 2011 do dyspozycji kwotę kilkakrotnie większą niż w ostatnich kilkunastu latach.
W uchwale z września 2010 określono trzy zadania:

1. Zagospodarowanie pobocza drogi (na przeciw transformatora, skrzyżowanie w kierunku stacji PKP) z nasadzeniem roślin ozdobnych i montażem figury ogrodowej zasilanej wodą z sieci grawitacyjnej istniejących fontann. (Zawory przyłączeniowe istnieją od 2005 roku.)
Na zebraniu wiejskim przedstawiono i omówiono przykładowe figury ogrodowe:
www.stor.pl/zobacz/920

Koszt zadania: 1.650 PLN.

2. Nasadzenie drzew ozdobnych na działce 530 w Laskach (aleja przy nowym chodniku - obok świerków).
Przykładowe drzewa jarząba szwedzkiego, głogu lub podobnych nie wymagających cięcia zostały przedstawione, omówione i zatwierdzone przez uczestników zebrania.
http://catalpa.fm.interia.pl/sorbus_intermedia.jpg
http://rosliny.wymarzonyogrod.pl/baza-roslin/drzewa-lisciaste/galeria,7_212/64859/

Koszt zadania: 1.500 PLN.

3. Doposażenie placu zabaw obok przedszkola, zamontowanie urządzenia linowego wraz z dostarczeniem i montażem przez producenta. Na zebraniu wiejskim przedstawione zostały oferty typu:
http://www.huck.pl/12,211,katalog,dla_najmlodszych__produkty.html

Koszt zadania: 14.138 PLN PLN.

Propozycje i oferty powyższych inwestycji zostały przyjęte przez zebranych mieszkanców bez uwag oraz zaprotokołowane.
O stanie realizacji i wykonaniu zaplanowanych zadań dowiemy się zapewne podczas najbliższego zebraniu wiejskiego.

11.08.2011- Zapraszamy na Dożynki Gminne!

Koncerty zespołów śpiewaczych, pokazy taneczne, zawody sportowe, smaczne jadło, to zaledwie część atrakcji jakie przygotował Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku w ramach corocznych Dożynek Gminnych, które w roku bieżącym odbędą się we wsi Wysokie
27 sierpnia br., o godzinie 13:00 mszą świętą polową, na boisku sportowym rozpoczną się obchody dożynkowe. Następnie odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy, burmistrza Czerwieńska, Piotra Iwanusa. Rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejszą posesję.
Tradycyjnie już, po raz dwunasty, rozegrany zostanie Turniej Gmin Partnerskich, w którym drużyny poszczególnych sołectw zmagać sie będą w różnych, zabawnych konkurencjach; m.in.: "malowanie" sołtysa, rzut ziemniakiem do wiadra, ringiem do celu, kapustą w tarczę. Drużyny będą musiały również zareklamować swoją wieś wierszem lub piosenką, a także stworzyć kukłę dożynkową z dostarczonych przez organizatora materiałów.
Po zmaganiach sportowych - prawdziwa uczta muzyczna - zespół REDLIN - perfekcyjny muzycznie, istny gejzer energii, porywający żywiołową muzyką folkową z różnych zakątków świata. Po tym koncercie z pewnością nie zechcecie Państwo zakończyć zabawy i dlatego zagra dla państwa jeszcze rodzimy zespół Power 64 oraz DJ Rycho

Serdecznie zapraszamy!!!


06.08.2011- Nowe zdjęcie
W lewym górnym roku zdjęcia znajduje się gospoda. Do kogo obecnie należy ten budynek...?

31.07.2011 - 40 dni minęły...

...od wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na wałach Zimnego Potoku w Laskach i ich milczenia w kwestii zaniedbanych wałów, więc podsumujmy krótko dotychczasowe poczynania odpowiedzialnych władz.

Sprawa wałów rozpoznawana jest od ponad 10-ciu lat. Pierwsza reakcja urzędu na prośby i skargi zaowocowała w roku 2008 realizacją I. etapu odbudowy kanału Zimny Potok na odcinku od Odry do Lasek.
W roku 2009 po otrzymaniu od WZMiUW w Zielonej Górze informacji o zmianie priorytetów w finansowaniu i przeznaczeniu ok 10 mln zł. na budowę zbiornika przeciwpowodziowego (rekreacyjnego) w Czerwieńsku oraz informacji o braku pieniędzy na odbudowę wału w Laskach, zwróciłem się z prośbą o interwencję do Wojewody, Premiera RP oraz do parlamentarzystów zielonogórskich.
Marszałek Józef Zych osobiście przyjmując zebraną dokumentację w tej sprawie wyraził swoje oburzenie i zapewnił, że się kwestią zajmie i udzieli mieszkańcom rzeczowej odpowiedzi. Niestety sprawę przemilczał.
Kancelaria premiera RP Donalda Tuska przekazała sprawę do załatwienia pełnomocnikowi Rządu ds. powodzi, który z kolei odpowiedział potwierdzając decyzje szczeblu regionalnego.

Wyjątkiem pozostał poseł Jerzy Materna, który od 2006 roku wspiera nasze dążenia poprzez medialne nagłaśnianie braku celowości i rzetelności działań władz regionalnych w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Laskach.

W zasadzie błędem było oczekiwać innego stanowiska od tych osób, które wcześniej podjęły decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na zbiornik rekreacyjny, a nie na odbudowę wału przeciwpowodziowego.
Pozostaje zadać sobie i innym pytanie: co dalej?
Henryk Łapkowski


30.06.2011- Spotkanie na wale przeciwpowodziowym
Dnia 20 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie stanu wału przeciwpowodziowego na kanale Zimny Potok. W spotkaniu w Laskach, którego inicjatorem był poseł RP Jerzy Materna, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, na czele z vice-marszałkiem województwa Lubuskiego, Stanisławem Tomczyszynem. Poseł Jerzy Materna już od wielu lat jest zaangażowany w sprawę odbudowy wału na kanale zabezpieczającego dolinę Lasek przed wodą z "polderu zalewowego Połupin".
Bez wątpienia istnieje konieczność odbudowy wału na całym odcinku.
Na spotkaniu w Laskach poseł Jerzy Materna otrzymał od przedstawicieli urzędu ustne zapewnienie, że w przeciągu kilku dni uzyska pisemną informację o planowanych pracach na wale kanału Zimny Potok.

Wielokrotnie słyszeliśmy już litanię nieprzekonywujących powodów braku pieniędzy na odbudowę wału.
Pozytywna decyzja w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Czerwieńsku już dawno zapadła (patrz poniżej wpis z 16-tego kwietnia 2011). Koszty budowy zbiornika w wysokości ok. 10 milionów PLN pokrył Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego, przydzielając tę kwotę Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Zbiornik retencyjny w Czerwieńsku nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w gminie Czerwieńsk i w przyszłości nie będzie miał żadnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Czerwieńsk (Laski, Nietków, Boryń, Dobrzęcin).Czekamy na odzew.
Henryk Łapkowski


16.06.2011- Szczegóły Nocy Świętojańskiej w Laskach:

24.05.2011 - Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału w kolejnym projekcie unijnym zatytułowanym "Transgraniczne Wiejskie Spotkania Partnerskie". Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Brandenburgia, Fundusz Małych Projektów Euroregionu Sprewa - Nysa - Bóbr oraz budżetu państwa.

Projekt dotyczy organizacji imprez plenerowych w poszczególnych sołectwach gminy Czerwieńsk, które mają swoje partnerstwa w gminie Drebkau - na niższych szczeblach niż urzędowe, w związku z czym współpraca obejmuje swym zasięgiem coraz większą ilość osób, a tym samym powoduje nawiązywanie wciąż nowych kontaktów polsko – niemieckich.

Programy poszczególnych imprez plenerowych, to m.in. plenery malarskie, występy zespołów śpiewaczych i tanecznych, konkursy, turnieje sprawnościowe (tradycją stał się turniej "lekko - pół - śmieszny" rozgrywany pomiędzy zawodnikami z Polski i Niemiec).

Każda wioska, w której odbywają się będą imprezy ma jakieś swoje tradycje, legendy... Plenery plastyczne tematycznie nawiązywać mają właśnie do tych legend. I tak w Leśniowie tematyką nawiązujemy do twórczości Kornela Makuszyńskiego - patrona szkoły oraz symbolu Leśniowa, którym jest wiatrak. W Będowie zaprezentujemy legendy związane z Sobótką i nocą Kupały. W Płotach impreza nawiązuje do legendy mówiącej o spaleniu na stosie ostatniej czarownicy właśnie w tej miejscowości w XV wieku. W Laskach obchodzimy "Noc Świętojańską" wraz z konkursem na najpiękniejszy wianek świętojański. Wianki w trakcie imprezy "puszczane" są na wodę. W Nietkowie impreza zatytułowana jest "Biesiada Nietkowska", na której prezentujemy tradycje związane z obrzędem weselnym.

Terminy imprez plenerowych:

21 maja w Leśniowie Wielkim z partnerem z Jehserig, - boisko szkolne, godz. 16:00

28 maja w Będowie z partnerstwem: Nietkowice – Leuthen oraz Będów – Casel, - plac rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej, godz. 16:00

11 czerwca w Płotach z partnerem z Schorbus - teren świetlicy wiejskiej, godz. 16:00

18 czerwca w Laskach z partnerem z Kausche - park w Laskach, godz. 16:00 Dojazd autobusem z dworca PKS w Zielonej Górze

25 czerwca w Nietkowie z partnerem z Greifenhain - park w Nietkowie, godz. 16:00

Zapraszamy do Lasek ;)!

Informacja uzyskana z oficjalnej strony MGOK:
http://www.mgok.czerwiensk.pl/akualnosci_szczegoly.php?id=55118.04.2011 - Uzupełniając poniższą informację przesyłamy zdjęcia wału przeciwpowodziowego w Krośnie Odrzańskim, nadesłane przez anonimowego fotografa amatora z Krosna, które pomagają obudzić wyobraźnię...

16.04.2011 - Informacja Urzędu Gminy i Miasta w Czerwieńsku z dnia 2011-04-08.
W Czerwieńsku powstaje zbiornik retencyjny, a wraz z nim powstanie plaża i łowisko.

Więcej: http://www.czerwiensk.pl/index.php?nav=1&page=1&l3=239

Faktem jest, że w Czerwieńsku obecnie budowane są dwa zbiorniki wodne. Pierwszy to modernizowany stary zbiornik wodny obok dawnego zakładu przetwórstwa surowców wtórnych.
Drugi, nowy - znacznie większy zbiornik budowany jest w dolinie za basenem kąpielowym, po przeciwnej stronie ulicy Zielonogórskiej.
Od początku planowania budowy tego zbiornika miał on służyć mieszkańcom Czerwieńska do wypoczynku i rekreacji. Niemożliwe było pozyskanie funduszy na rekreację, więc w projekcie dokonano zmian w nazewnictwie, zmieniając pierwotne określenie na "zbiornik retencyjny pełniący funkcję przeciwpowodziową, przeciwpożarową i estetyczną".
Aby można było na tę inwestycję przeznaczyć fundusze WZMiUW (Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) zmieniono i dopasowano dokumentację. Proces przygotowań do realizacji trwał około 10 lat.

Plany WZMiUW jeszcze w roku 2008 wskazywały jednoznacznie na II etap odbudowy kanału "Zimny Potok" z uwzględnieniem odbudowy wału przeciwpowodziowego na tym kanale. Do 2009 roku prace nie zostały rozpoczęte z powodu braku funduszy.

Wskutek usilnych zabiegań burmistrza Czerwieńska p. Piotra Iwanusa, Urząd Marszałkowski podjął decyzję o przeznaczeniu funduszy (około 10mln zł) dla WZMiUW na budowę zbiornika rekreacyjnego w Czerwieńsku pod nazwą "zbiornik retencyjny przeciwpowodziowy". Burmistrz Czerwieńska również od wielu lat twierdzi, że wały na kanale Zimny Potok nie stanowią zagrożenia dla mieszkańców Lasek. Nie przyjmuje lub nie chce przyjąć do wiadomości faktu o istnieniu sięgającego aż do Nietkowa "Polderu Zalewowego Połupin".

Przypominając znane już ustosunkowanie burmistrza Czerwieńska do sprawy wałów przedstawiamy w galerii zdjęć stan wałów przeciwpowodziowych na miesiąc kwiecień 2011, czyli 14 lat po powodzi w 1997 roku i rok po extremalnie wysokim stanie wody w maju 2010 roku.

W ostatnim czasie wiele słyszymy i czytamy o finansowaniu inwestycji przeciwpowodziowych w naszym województwie.

http://www.strefabiznesu.gazetalubuska.pl/artykul/mamy-ponad-80-mln-zl-na-remont-walow-55451.html

Niestety nigdzie nie znajdujemy informacji o wnioskach, decyzjach czy chociażby prowadzonych rozmowach burmistrza Czerwieńska w sprawie przyznania funduszy na odbudowę wału na kanale Zimny Potok.
Czy to oznacza skazanie mieszkańców Lasek i Nietkowa na kolejne zalania powodziowe?
Komentarz i opinie pozostawiamy czytelnikom.


Fotografia Zielona Gora, Fotograf Natalia Czarnecka Strona internetowa wsi Laski. Laski Odrzańskie