Przełącz na nowy wygląd strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celu utrzymania Twojej sesji oraz do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin na stronie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w dowolnym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj cookies | Zamknij
Dziś jest: 21 listopada 2018
pl de

Aktualności

Wymuszone, czy dobrowolne wpłaty za przyłącza kanalizacyjne?
Od prawie dwóch lat w naszej gminie trwa proces przyłączania nieruchomości do kanalizacji publicznej.
Urząd Gminy Czerwieńsk już w marcu 2010 roku wskazał konto bankowe, na które zainteresowani mieszkańcy winni wpłacać „1300zł za przyłącze”.
Mieszkańcom Lasek i Nietkowa, którzy wpłacili zryczałtowaną kwotę na konto firmy POMAK, przedsiębiorstwo włączalo nieruchomość do przyłączy kanalizacyjnych, niezależnie od rzeczywistych kosztów przyłączenia. „Przyłącza kanalizacyjne” zostały wybudowane za fundusze gminne przy udziale Unii Europejskiej w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
POMAK jest jedyną firmą, która dokonuje włączeń do istniejących instalacji, chociaż część prac zleca również innym przedsiebiorstwom.

Ponad wszelką wątpliwość nie ma podstaw prawnych do pobierania opłat za „przyłącza kanalizacyjne”. Wszelkie źródła, przede wszystkim orzecznictwo sądów polskich i decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wzkazują jednoznacznie, że ani firma POMAK ani Urząd Gminy nie powinni pobierać opłat za „przyłącza kanalizacyjne”.
W okresie od stycznia 1999 roku do stycznia 2011 roku na żadnym Zebraniu Wiejskim nie była rozpatrywana kwestia zgody mieszkańców Lasek na opłatę za kanalizację.
Prawo budowlane nie reguluje też spraw włączania instalacji do studzienek przyłączeniowych.
Zarówno gminne regulaminy jak i taryfy opłat zatwierdzone przez Radę Miejską nie dają podstaw do pobierania opłat za włączenie instalacji do przyłączy kanalizacyjnych. Ponadto i przede wszystkim każdy mieszkaniec gminy ma prawo zadecydować kto dokona włączenia jego instalacji do studzienki przyłączeniowej. W takim przypadku obowiązkiem POMAK'u byłoby udostępnienie przyłącza bez dodatkowych nieuzasadnionych opłat.

Mieszkańcy gminy zwracali i zwracają się do firmy POMAK o określenie warunków jakie należy spełnić, aby włączyć własną instalację kanalizacyjną do studzienek przyłączeniowych znajdujących się na poszczególnych nieruchomościach. Dnia 21 września 2011r. odbyło się w Laskach Zebranie Wiejskie, na którym obecny prezes POMAKu, Pan Tomasz Frąckowiak, odpowiadając na pytania mieszkańców, potwierdził stosowanie przez firmę praktyki nie wydawania warunków na włączanie się do kanalizacji. Wyłącznie Pomak może wykonywać włączeń do studzienek.
Wobec takiego stanowiska wielu mieszkanców wpłacało na konto bankowe kwotę 1300 zł.
Mieszkańcy, od których firma Pomak pobrała zryczałtowaną opłatę mają prawo do żądania zwrotu kwoty w całości lub jej części - w zależności od rzeczywistych kosztów wykonania włączenia instalacji do istniejącej studzienki.

Bezpłatnych porad prawnych udziela powiatowy rzecznik konsumenta http://bip.powiat-zielonogorski.pl/?c=470/
W podobnych sprawach opublikowane zostały decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, poniżej jeden z przykładów wyjaśniających wiele kwestii.
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=10964/

Henryk Łapkowski

Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
by kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość
by sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość,
życzy zespół strony www.laskiodrzanskie.pl


FUNDUSZ SOŁECKI na 2012 rok - 20.712 PLN dla Lasek!


Do mieszkańców Lasek będzie należeć decyzja, na jaki cel powyższa kwota zostanie przeznaczona.
Przeznaczenie funduszu może być różnorakie:
imprezy, wyjazdy transgraniczne lub też dalsze zagospodarowanie wsi, budowa chodników, budowa bezpiecznych tras rowerowych, np. do szkół, do kościoła, na zakupy itp.
Przedstawiając odpowiedni projekt zawsze istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z innych źródeł niż wyłącznie budżet gminy, np. z Unii Europejskiej. Wówczas kwota z funduszu sołeckiego ma szansę być powiększona.
Jaka perspektywa czeka naszą miejscowość?

Zadaniem sołtysa jest realizowanie każdego zadania zatwierdzonego przez mieszkańców Lasek na decydującym zebraniu.
ZAPRASZAMY dnia 21.09.2011 do WDK Laski!


03.09.2011 - Fundusz sołecki

Obok przedszkola w Laskach pojawił sie nowy sprzęt służący przedszkolnym dzieciom do zabawy.
Jest to realizacja jednego z zadań określonych i zatwierdzonych uchwałą zebrania mieszkańców sołectwa Laski z września 2010 roku.

Z dniem 1 kwietnia 2009 r. weszła w życie Ustawa z 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim, która reguluje tematykę dysponowania środkami finansowymi przydzielonymi w budżecie gminy do wyłącznej dyspozycji sołectw. Fundusz sołecki to środki finansowe dla danego sołectwa na wykonanie zadań określonych i zatwierdzonych uchwałą zebrania mieszkańców danego sołectwa.

Jeszcze w 2009 roku Rada Miejska w Czerwieńsku nie zdecydowała sie zatwierdzić "funduszu sołeckiego", dopiero rok później większość radnych Rady Miejskiej uznała za zasadne wprowadzenie w życie funduszu sołeckiego.

Na zebraniu w WDK we wrześniu 2010 roku mieszkańcy Lasek podjęli uchwałę o przyjęciu do realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17.288 PLN. Sołectwo Laski otrzymało na rok 2011 do dyspozycji kwotę kilkakrotnie większą niż w ostatnich kilkunastu latach.
W uchwale z września 2010 określono trzy zadania:

1. Zagospodarowanie pobocza drogi (na przeciw transformatora, skrzyżowanie w kierunku stacji PKP) z nasadzeniem roślin ozdobnych i montażem figury ogrodowej zasilanej wodą z sieci grawitacyjnej istniejących fontann. (Zawory przyłączeniowe istnieją od 2005 roku.)
Na zebraniu wiejskim przedstawiono i omówiono przykładowe figury ogrodowe:
www.stor.pl/zobacz/920

Koszt zadania: 1.650 PLN.

2. Nasadzenie drzew ozdobnych na działce 530 w Laskach (aleja przy nowym chodniku - obok świerków).
Przykładowe drzewa jarząba szwedzkiego, głogu lub podobnych nie wymagających cięcia zostały przedstawione, omówione i zatwierdzone przez uczestników zebrania.
http://catalpa.fm.interia.pl/sorbus_intermedia.jpg
http://rosliny.wymarzonyogrod.pl/baza-roslin/drzewa-lisciaste/galeria,7_212/64859/

Koszt zadania: 1.500 PLN.

3. Doposażenie placu zabaw obok przedszkola, zamontowanie urządzenia linowego wraz z dostarczeniem i montażem przez producenta. Na zebraniu wiejskim przedstawione zostały oferty typu:
http://www.huck.pl/12,211,katalog,dla_najmlodszych__produkty.html

Koszt zadania: 14.138 PLN PLN.

Propozycje i oferty powyższych inwestycji zostały przyjęte przez zebranych mieszkanców bez uwag oraz zaprotokołowane.
O stanie realizacji i wykonaniu zaplanowanych zadań dowiemy się zapewne podczas najbliższego zebraniu wiejskiego.

11.08.2011- Zapraszamy na Dożynki Gminne!

Koncerty zespołów śpiewaczych, pokazy taneczne, zawody sportowe, smaczne jadło, to zaledwie część atrakcji jakie przygotował Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Czerwieńsku w ramach corocznych Dożynek Gminnych, które w roku bieżącym odbędą się we wsi Wysokie
27 sierpnia br., o godzinie 13:00 mszą świętą polową, na boisku sportowym rozpoczną się obchody dożynkowe. Następnie odbędzie się tradycyjny ceremoniał dożynkowy, podczas którego starostowie Dożynek przekażą symboliczny bochen chleba na ręce gospodarza gminy, burmistrza Czerwieńska, Piotra Iwanusa. Rozstrzygnięte zostaną konkursy na najpiękniejszy wieniec dożynkowy i najpiękniejszą posesję.
Tradycyjnie już, po raz dwunasty, rozegrany zostanie Turniej Gmin Partnerskich, w którym drużyny poszczególnych sołectw zmagać sie będą w różnych, zabawnych konkurencjach; m.in.: "malowanie" sołtysa, rzut ziemniakiem do wiadra, ringiem do celu, kapustą w tarczę. Drużyny będą musiały również zareklamować swoją wieś wierszem lub piosenką, a także stworzyć kukłę dożynkową z dostarczonych przez organizatora materiałów.
Po zmaganiach sportowych - prawdziwa uczta muzyczna - zespół REDLIN - perfekcyjny muzycznie, istny gejzer energii, porywający żywiołową muzyką folkową z różnych zakątków świata. Po tym koncercie z pewnością nie zechcecie Państwo zakończyć zabawy i dlatego zagra dla państwa jeszcze rodzimy zespół Power 64 oraz DJ Rycho

Serdecznie zapraszamy!!!


06.08.2011- Nowe zdjęcie
W lewym górnym roku zdjęcia znajduje się gospoda. Do kogo obecnie należy ten budynek...?

31.07.2011 - 40 dni minęły...

...od wizyty przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego na wałach Zimnego Potoku w Laskach i ich milczenia w kwestii zaniedbanych wałów, więc podsumujmy krótko dotychczasowe poczynania odpowiedzialnych władz.

Sprawa wałów rozpoznawana jest od ponad 10-ciu lat. Pierwsza reakcja urzędu na prośby i skargi zaowocowała w roku 2008 realizacją I. etapu odbudowy kanału Zimny Potok na odcinku od Odry do Lasek.
W roku 2009 po otrzymaniu od WZMiUW w Zielonej Górze informacji o zmianie priorytetów w finansowaniu i przeznaczeniu ok 10 mln zł. na budowę zbiornika przeciwpowodziowego (rekreacyjnego) w Czerwieńsku oraz informacji o braku pieniędzy na odbudowę wału w Laskach, zwróciłem się z prośbą o interwencję do Wojewody, Premiera RP oraz do parlamentarzystów zielonogórskich.
Marszałek Józef Zych osobiście przyjmując zebraną dokumentację w tej sprawie wyraził swoje oburzenie i zapewnił, że się kwestią zajmie i udzieli mieszkańcom rzeczowej odpowiedzi. Niestety sprawę przemilczał.
Kancelaria premiera RP Donalda Tuska przekazała sprawę do załatwienia pełnomocnikowi Rządu ds. powodzi, który z kolei odpowiedział potwierdzając decyzje szczeblu regionalnego.

Wyjątkiem pozostał poseł Jerzy Materna, który od 2006 roku wspiera nasze dążenia poprzez medialne nagłaśnianie braku celowości i rzetelności działań władz regionalnych w sprawie zabezpieczeń przeciwpowodziowych w Laskach.

W zasadzie błędem było oczekiwać innego stanowiska od tych osób, które wcześniej podjęły decyzję o przeznaczeniu pieniędzy na zbiornik rekreacyjny, a nie na odbudowę wału przeciwpowodziowego.
Pozostaje zadać sobie i innym pytanie: co dalej?
Henryk Łapkowski


30.06.2011- Spotkanie na wale przeciwpowodziowym
Dnia 20 czerwca odbyło się spotkanie w sprawie stanu wału przeciwpowodziowego na kanale Zimny Potok. W spotkaniu w Laskach, którego inicjatorem był poseł RP Jerzy Materna, udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, na czele z vice-marszałkiem województwa Lubuskiego, Stanisławem Tomczyszynem. Poseł Jerzy Materna już od wielu lat jest zaangażowany w sprawę odbudowy wału na kanale zabezpieczającego dolinę Lasek przed wodą z "polderu zalewowego Połupin".
Bez wątpienia istnieje konieczność odbudowy wału na całym odcinku.
Na spotkaniu w Laskach poseł Jerzy Materna otrzymał od przedstawicieli urzędu ustne zapewnienie, że w przeciągu kilku dni uzyska pisemną informację o planowanych pracach na wale kanału Zimny Potok.

Wielokrotnie słyszeliśmy już litanię nieprzekonywujących powodów braku pieniędzy na odbudowę wału.
Pozytywna decyzja w sprawie budowy zbiornika retencyjnego w Czerwieńsku już dawno zapadła (patrz poniżej wpis z 16-tego kwietnia 2011). Koszty budowy zbiornika w wysokości ok. 10 milionów PLN pokrył Urząd Marszałkowski województwa Lubuskiego, przydzielając tę kwotę Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Zbiornik retencyjny w Czerwieńsku nie ma nic wspólnego z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w gminie Czerwieńsk i w przyszłości nie będzie miał żadnego wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców gminy Czerwieńsk (Laski, Nietków, Boryń, Dobrzęcin).Czekamy na odzew.
Henryk Łapkowski


16.06.2011- Szczegóły Nocy Świętojańskiej w Laskach:

Fotografia Zielona Gora, Fotograf Natalia Czarnecka Strona internetowa wsi Laski. Laski Odrzańskie