Przełącz na nowy wygląd strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celu utrzymania Twojej sesji oraz do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin na stronie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w dowolnym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj cookies | Zamknij
Dziś jest: 26 września 2018
pl de

Aktualności

Odsłonięcie fundamentów pałacu w parku.

W kwietniowej gazetce "U Nas" przedstawiony został wywiad z Burmistrzem Piotrem Iwanusem, którego tematem były plany związane z parkiem w Laskach.

http://www.bip.czerwiensk.pl/system/obj/6317_UNas_297_internet.pdf


...Andrzej Sibilski: Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na realizację dużego projektu,związanego z zagospodarowaniem zabytkowego parku dworskiego w Laskach. Kto będzie ten projekt realizował i czego możemy się spodziewać po jego zakończeniu?

Piotr Iwanus: To rzeczywiście dość duże przedsięwzięcie – wystarczy powiedzieć, że koszt tej inwestycji to ponad 2,5 mln złotych. W wyniku procedury przetargowej realizację zadania powierzyliśmy firmie Garte Sp.z o.o-
.S.K. ze Swarzędza, a termin realizacji został wyznaczony na 30 maja 2018 roku. Co w ramach tej inwestycji zamierzamy konkretnie zrealizować?
Park w Laskach, który obejmuje teren 6,6 ha ma charakter zabytkowy i jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 55 (obiekt kat. VIII). Założony został ok. 1700 r. przez rodzinę Rothenburg, jako park przylegający do pałacu, park w Nietkowie oraz Arboretum niedaleko Lasek, nad starorzeczem Odry. Gmina Czerwieńsk, w związku z tym zasobem realizuje projekt transgraniczny „Szlakiem Rothenburgów”, w ramach którego odrestaurowane zostaną miejsca historyczno- zabytkowe Rothenburgów.
Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu, zapewniające lepszą ochronę kapitału przyrodniczego, a jednocześnie przyczyniającą się do zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu.
W ramach inwestycji przewiduje się roboty rozbiórkowe, w tym usunięcie napowietrznej linii niskiego napięcia, usunięcie niektórych elementów małej architektury, budowę ciągów komunikacyjnych, wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, w tym wodnej, rozstawienie małej architektury oraz zagospodarowanie zielenią (przewiduje się adaptację większości drzew rosnących na terenie parku), odtworzenie labiryntu w północnej części parku, wykonanie pola do gry w bule o nawierzchni mineralnej w centralnej części parku, wykonanie symbolicznego pola do gry w krykieta w części centralnej parku oraz roboty polegające na wykonaniu faszynowania celem umocnienia brzegów zbiornika wodnego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje również wywiezienie ziemi z wykopów oraz roboty archeologiczne, w tym wykonanie konserwacji dwóch filarów zabytkowej bramy przy głównym wejściu oraz badań archeologicznych szeroko płaszczyznowych polegających na odsłonięciu całego założenia pałacowego. W ramach prac konserwatorskich przewiduje się oczyszczenie powierzchni, uzupełnienie ubytków formy architektonicznej oraz pomalowanie na biało. Zgodnie z dokumentacją projektową roboty będą obejmowały wykonanie m.in. : robót rozbiórkowych (energetycznej sieci napowietrznej, ławek i koszy na śmieci), budowę odcinka sieci zasilania energetycznego i budowa punktów oświetlenia drogowego i najazdowego, budowę odcinka sieci wodociągowej, nasadzenia zieleni: drzewa, krzewy, trawniki, kwietniki, konserwację istniejących drzewostanów, montaż wyposażenia parku (ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, stojaki na rowery), wykonanie ciągów komunikacyjnych pieszo-jezdnych i pieszych o nawierzchni mineralnej z obrzeżem z listwy stalowej na ławach fundamentowych, roboty archeologiczno-konserwatorskie zabytków, wykonanie mostka nad ciekiem melioracyjnym i faszynowanie brzegów
zbiornika wodnego, budowę trejaży stalowych na fundamentach betonowych. Roboty archeologiczne i konserwatorskie oraz odtworzeniowe będą wykonywane pod nadzorem konserwatorskim.
Po zakończeniu tej inwestycji Laski staną się kolejnym, ciekawym turystycznie miejscem na mapie naszej gminy. A kiedy skojarzymy to również z drugą inwestycją – budową ścieżki rowerowej z Zielonej Góry do Nietkowa, a także przystanią czy zabytkowymi bunkrami nad Odrą, czerwieńskim akwenem i bazą sportową, to wszystko zaczyna tworzyć komplementarną, coraz atrakcyjniejszą ofertę turystyczną i jednocześnie dająca szansę na rozwój naszej gminy.


Radosnych, spokojnych świąt
pełnych ciepła i rodzinnej atmosfery,
odpoczynku od zawodowych zobowiązań,
suto zastawionego stołu w Wigilię i Boże Narodzenie,
dalszych sukcesów w pracy, a także pomyślności w życiu prywatnym życzy Administracja strony

O g ł o s z e n i e

Na podstawie § 79 Statutu Gminy Czerwieńsk
dnia 14. 08. 2016 r. o godz. 19.00

w WDK w Laskach odbędzie się spotkanie z radnym okręgu wyborczego Laski.

Zapraszam na spotkanie wyborców zainteresowanych sprawami Gminy i jej mieszkańców a także osoby które chciałyby złożyć skargi i wnioski czy postulaty.

Radny Rady Miejskiej w Czerwieńsku
Henryk Łapkowski

-------------------------------------------

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zarządzeniem Burmistrza Czerwieńska na temat organizacji i najmu świetlic wiejskich/WDK.

http://www.bip.czerwiensk.pl/system/obj/5755_zarz_0050_73_2016.pdf

Na stronie wsi Nietków znajdziecie informację o wprowadzonych już zmianiach w WDK Nietków.

"Domem Kultury w Nietkowie zarządza sołectwo" z dnia 4.8.16r.

http://www.nietkow.pl/biezace.html

Podobne zmiany w organizacji i zarządzaniu wprowadziły wsie Leśniów Wielki i Będów.

Jeżeli mieszkańcy kolejnych sołectw są zainteresowani podobnymi ulepszeniami konieczna jest aktywność sołtysa i rady sołeckiej.



Darmowe porady prawne ale nie dla wszystkich!
Według ustawy tylko osoby do 26 roku życia i powyżej 65 mogą skorzystać z bezpłatnych porad. Na liście uprawnionych znaleźli się też kombatanci, weterani i korzystający z opieki społecznej. Wątpliwości wzbudza już samo kryterium wieku. Przy tym kryterium pomoc będzie dla niewielu.

Czy oby nie tylko żeby sprawić dobre wrażenie?


http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1255/

Na koniec roku przekazuję ważną informację dla mieszkańców Lasek w sprawie brudnej i śmierdzącej wody dostarczanej przez spółkę POMAK z ujęcia w Nietkowie dla mieszkańców Lasek, Borynia i Nietkowa. Od kilku lat mieszkańcy Lasek, Borynia i Nietkowa borykają się z tym problemem.
Spółka POMAK została ukarana karą pieniężną w wys. 4.460,22 PLN decyzją UOKiK RWR 20/2015 z dnia 19.11.2015r. za nieuczciwe ceny za dostarczanie swoim odbiorcom zanieczyszczonej wody.
Spółka POMAK została zobowiązana do zaprzestania stosowanych niewłaściwych praktyk oraz do uwzględniania poniesionych przez odbiorców strat.
Więcej informacji na stronie informacyjnej Nietkowa oraz na oficjalnej stronie UOKiK: http://http://www.nietkow.pl/files/b638.pdf/

Wcześniej 16.08.2013r. PPIS postanowieniem nałożył na POMAK grzywnę w kwocie 2.000 PLN za niezadowalające rezultaty działań podejmowanych przez administratora wodociągu w celu przymuszenia go do wykonania decyzji.

Jednocześnie przypominam o sprawie odbiorcy z Lasek, o której pisałem w marcu 2013.
Decyzją prezesa UOKiK uznano za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów, bezprawne pobieranie przez POMAK opłat od osób chcących podłączyc swoje nieruchomości do sieci wodociagowo-kanalizacyjnej. Na POMAK nałożono wówczas karę pieniężną w wysokości 3.364,75 PLN.
http://www.laskiodrzanskie.pl/?strona=aktualnosci&offset=18/

W ostatnim okresie POMAK za sprawą niewłaściwych praktyk został zatem obciążony karammi pieniężnymi na kwotę 9.824,97 PLN.
Niedalej jak miesiąc temu większość radnych przegłosowała podniesienie stawek opłat za dostarczanie wody na terenie gminy. Nie ulega wątpliwości, że kwoty kar nałożonych na spółkę POMAK poniosą odbiorcy wody.

Ponad świadomość prawną konieczne są aktywne działania odbiorców wody w formie pisemnych reklamacji na niewłaściwą jakość wody.
Przede wszystkim działania odbiorców stwarzają szansę na polepszenie jakości wody i usług spółki.


Henryk Łapkowski

Fotografia Zielona Gora, Fotograf Natalia Czarnecka Strona internetowa wsi Laski. Laski Odrzańskie