Przełącz na nowy wygląd strony
Nasza strona internetowa wykorzystuje cookies. Pliki cookies są wykorzystywane w celu utrzymania Twojej sesji oraz do prowadzenia anonimowych statystyk odwiedzin na stronie. Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twojej przeglądarce. Pamiętaj, że w dowolnym czasie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Zaakceptuj cookies | Zamknij
Dziś jest: 21 listopada 2018
pl de

Walory wsi i okolicy

Laski to malownicza miejscowość położona w lewobrzeżnej dolinie Odry. Krańcem południowym dotyka Wysoczyzny Zielonogórskiej, a północnym opiera się o Wysoczyznę Lubuską.
Laski są ciekawym miejscem pod względem walorów krajobrazowych. Uroku temu krajobrazowi dodają zasobne w grzyby lasy oraz zachęcające do wędkowania wody.

Siedliska lasów ukształtowały się pod wpływem ostatniego zlodowacenia. Lasy, w obrębie geodezyjnym Lasek, zajmują 381,61 ha. Dominują siedliska borowe zajmujące aż 89% terenów leśnych. W składzie gatunkowym lasów dominuje sosna pospolita zajmująca 90% powierzchni. Ponadto występują dąb i brzoza.
Przeciętny wiek drzewostanu w gminie określa się na około 40 lat, a więc są to lasy młode czasowo chronione. Największą powierzchnię zajmują lasy najmłodsze. Najstarsze drzewostany zachowały się na trudno dostępnych skarpach Odry oraz na terenach zalewowych.
Oprócz lasów gospodarczych na terenie obrębu geodezyjnego Lasek występuje jeden użytek ekologiczny zapisany w rejestrze użytków ekologicznych pod nr 46/1, który nosi nazwę „Międzywale II” i ma powierzchnię 78,36 ha. Istotnym powodem utworzenia użytku ekologicznego była potrzeba objęcia ochroną niewielkich powierzchniowo obiektów, ale także cennych pod względem przyrodniczym.
W miejscowości Laski znajduję się zabytkowy park, który założony został w połowie XIX wieku na powierzchni 7 ha. Większą część parku zajmowały założenia krajobrazowe, tworząc w części zachodniej polanę przecięta rowem wypełnionym wodą, który otaczał ozdobną wyspę. We wschodniej części znajdowały się aleje otaczające z trzech stron czworokątny basen. Z reliktowych założeń barokowych do dnia dzisiejszego przetrwały aleje grabowe, które kiedyś tworzyły tunele ze zrośniętych koron.
W parku występują: dęby szypułkowe o dużych obwodach pni (od 264 cm do 615 cm), buk pospolity (od 252 cm do 325 cm), klon srebrzysty, sosna czarna, grab pospolity, cypryśnik błotny.

Kolejnym cennym przyrodniczo obszarem na skalę europejską jest fragment sieci Natura 2000 – Dolina Środkowej Odry PLB080004. Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej. Celem utworzenia sieci Natura 2000 jest zachowanie zarówno zagrożonych wyginięciem siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt w skali Europy, ale też typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych.
Dolina Środkowej Odry PLB080004 jest to fragment doliny Odry od Nowej Soli do ujścia Nysy Łużyckiej wraz z rejonem ujścia Obrzycy do Odry. Znaczna część obszaru jest zalewana podczas wysokich stanów wody w Odrze. Zachowane są tutaj liczne starorzecza, występują duże kompleksy wilgotnych łąk, a także zarośla i lasy łęgowe. Wśród tych ostatnich najcenniejsze są fragmenty łęgów jesionowo-wiązowych i łęgów wierzbowych. Występuje co najmniej 20 ciekawych gatunków ptaków: kania czarna, kania ruda, trzmielojad, świerszczak, remiz, derkacz i cyranka.

Na rzece Odrze występują dwa okresy stanów wysokich (letni, związany z długotrwałymi opadami deszczu i wiosenny, związany z roztopami śniegów w zalewach górskich). Przy rzędnej absolutnej 49,34 mnpm, gdyby nie obwałowania przeciwpowodziowe, została by zalana cała dolina Odry.
Miejscowość Laski odwadniana jest głównie rowami melioracji szczegółowej oraz ciekiem melioracji podstawowej, jakim jest Zimny Potok.
W okolicach miejscowości Laski występują liczne źródła.


Kręta powiatowa droga przez las prowadzi w głąb doliny, wyłaniając przed sobą skupione obok siebie domy mieszkańców Lasek.
Laski to idealne miejsce na piesze spacery i wycieczki rowerowe. Staw z pomostem tuż przed wjazdem do wsi to pierwszy przystanek spacerowicza. Po lewej stronie drogi prowadzącej do miejscowości znajduje się duży staw. W słoneczne dni przyciąga on mieszkańców i gości na orzeżwiające kąpiele i popołudniowe przechadzki. W letnie wieczory jest on miejscem spotkań okolicznej młodzieży.


Przechodząc przez wieś mijamy kolejne źródło wodne w postaci fontanny. Jest to jedna z dwóch wiejskich fontann. Woda w fontannie wybija naturalną siłą, spływając ze źródeł położonych w górzystych pasmach wsi.
Pokonując kolejny kilometr, odbijając na północ, dotrzemy do rzeki Odry, jej wielu rozlewisk oraz koryta starej Odry. Miejsce to jest od wielu lat znane i chętnie odwiedzane przez wędkarzy z Ziemi Lubuskiej.
Teren Odry jest miejscem uwolnionym od zgiełku i rumoru cywilizacji. Ta specyficzna cisza natury udziela się każdemu odwiedzającemu. Rzeka Odra i jej naturalne otoczenie jest dla wielu inspiracją. Mieszkający w Laskach poeta Mieczysław J. Warszawski napisał:

Choćbym się zgłębiał jak
Wisła, jak
Bug, Bóg mi świadkiem, że tylko
Odra zgarnia mnie
Najpłynniej
Wpław albo
Wiosłem

(wiersz „Odra” z tomiku poezji Zamieszkałość 2009)

Zmierzając w głąb wsi aż do jej zachodnich krańców napotkamy na kolejny skarb miejscowości, zabytkowy park wiejski. Z parkiem w Laskach wiąże się odległa historia, sięgająca przynajmniej XVII wieku. W parku znajduje się rzadki i cenny drzewostan, który przykuwa uwagę zarówno dendrologów jak i niedzielnych spacerowiczów.
Rozciągający się początkowo na powierzchni 7,14 ha park przetrwał w nienaruszonym stanie do roku 1945, jednak niepielęgnowany stracił swoją pierwotną formę i niestety wiele okazów roślinnych.
W parku wyłania się spośród drzew okazały budynek. Jest to dawny budynek gospodarczo-mieszkalny, zwany oranżerią. Powstanie oranżerii datuje się na około 1700 rok. Została ona założona na planie prostokąta, posiada nadal dwie kondygnacje przykryte dachem. Ze środkowej części dachu wysuwa się murowany tambur górujący nad obiektem, kryty stożkowym dachem.
Z istniejącego do 1945 roku pałacu w parku pozostały nieliczne fotografie. Dzisiaj w parku odbywają się wiejsko-gminne spotkanie okazyjne, między innymi coroczne czerwcowe obchody Nocy świętojańskiej oraz inne imprezy z parkietem, orkiestrą i dobrą pogodą, które przywracają atrakcyjność tego miejsca.


W parku znajdziemy kolejną fontannę wiejską i duży basen wodny, który w ostatnim czasie został odrestaurowany. Odtworzono między innymi kamienne obrzeże.Dzisiejszy basen wodny z fontanną to miejsce spotkań na ciepłe wieczory i na niedzielny piknik. Jest to punkt centralny corocznych festynów i zabaw plenerowych.
W głębi parku znajduje się drugi element wodny. Na pierwszym planie widnieje wyspa otoczona szeroką fosą, odprowadzającą wody w kierunku kanału „Zimny Potok”. Kierując się w głąb parku dotrzemy do wielu starych drzew, w szczególności do najstarszego dęba z obwodem 615 cm. W wersji pierwotnej cały układ wodny wkomponowany był w zespół parku i ogrodu przypałacowego.

Wieś Laski dla niektórych jest świetne znana z istniejącego od wielu lat i przebiegającego przez Laski żółtego szlaku turystycznego Krosno Odrzańskie - Połupin - Ciemnice - Laski Odrzańskie - Nietków – Czerwieńsk oraz szlaku zielonego i czarnego. Wszystkie szlaki zbiegają się przy parku. Informacje na temat szlaków turystycznych są dostępne na stronie internetowej PTTK.

Kierując się w stronę południową wsi zauważymy pasmo wyżyn pokryte lasami.W głębi lasu znajduje się stary niemiecki cmentarz. Do dzisiaj umiejscowiony jest tam rodzinny kamień pamięci dawnych właścicieli majątku pałacowego w Laskach, rodziny von Schierstaedt. Od roku 2005 cmentarz stoi pod ochroną urzędu i konserwatora zabytków.Wspinając się na wyżyny dotrzemy do miejsc, z których można dobrze obserwować wieś oraz całą dolinę.


Fotografia Zielona Gora, Fotograf Natalia Czarnecka Strona internetowa wsi Laski. Laski Odrzańskie